Värmepump

hembildbergvarme

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergi användas till att värma upp ditt hem.

Marken börjar värmas upp så fort markytan börjar töa, och fortsätter över högsommaren, när middagssolens strålar värmer marken djupt ned. När så hösten kommer finns tillräckligt mycket energi lagrad i marken för att värma upp ditt hus under den kallaste vinter. En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin, vilket gör att den kan ge tillräckligt mycket energi för att hålla behaglig inomhustemperatur, även om sommaren varit regnig och kall.

Vi både rekommenderar och installerar NIBE värmepumpar för bergvärme/jordvärme. Läs mer på nibe.se

 

Bergvarme.jpg